Çiçek Market Olur mu?

Çiçek Market Çiçekleri Çiçek Market ile bir araya geldiği zaman birbiriyle çok ilgisiz gibi bir algı oluşmaktadır. Bunun nedeni kelimelere dair anlamların sapması gösterilebilir. Market günümüzde sadece mutfağa dair alışverişin yapıldığı veya büyük bir yapı olarak tek bir çatı altında pek çok farklı malzemeyi bulabildiğimiz bir yer şeklinde hafızalarda yer etmiş haldedir. Oysa özünde kelime her tür malın alışverişinin yapıldığı ve tek bir çatı altında türlere ait el değiştirmenin de yapıldığı yerler anlamına gelmektedir.

Çiçek marketi de buradan anlaşılacağı üzere mezatların olduğu ve mesleği icra edenlerin bir araya gelerek kendi aralarında el değiştirmeyi (mala karşılık ürün) gerçekleştirdiği yerdir. Kelimenin kökeni İngiliz dilinden gelmektedir. Tam Türkçesi Pazar şeklindedir. Pazar; ürünlerin satıldığı, yer ya da mal ve hizmet değişimi için satıcı ile alıcıların karşılaştığı ve mübadelenin gerçekleştiği yer olarak tanımlanabilir. Alıcılar; belirli bir ihtiyacı, bu ihtiyacı karşılayacak istek ve arzusu, alım gücüne sahip olan, özel ya da tüzel kişilerden oluşan tüketici grubudur. Tüketiciler almış olduğu malları kullanma biçim ve yerlerine göre birbirinden ayrılabilir.

Bu noktada örneğimize geri dönecek olursak çiçek marketin de bir ürün pazarı olduğu sonucuna varabiliriz. İlk başta da belirttiğimiz gibi kelimelerin dilimizdeki tam karşılıklarının kullanılmaması farklı anlamların ortaya çıkmasında en büyük etkendir. Tıpkı ürünlerde olduğu gibi insan temelli pazarlar da mevcuttur. Tüketici pazarını kendisinin veya ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal ya da hizmet satın alan tüketiciler oluşturur. Toplumda yaşayan herkes bir tüketici olduğuna göre bir ülkenin tüketici sayısı o ülkenin nüfusuna eşittir. Bu nedenle de tüketici pazarını iyi tanıyabilmek için ülkenin nüfus yapısını iyi inceleyip tanımak gerekir. Nihayetinde ise tüketicilerin var olması ve onların ihtiyaçlarının belirlenmesi doğrultusunda her hizmet için bir pazar oluşmuş durumdadır. Alışverişin esnaf arasında yapıldıktan sonra nihai kullanıcıya arzın yapıldığı çiçek marketinde olduğu gibi...